دوره معمای عشق 
رنج های عاشقی
عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
وقتی عاشق می شویم ِ مشکلات فراوانی به همراه آن برای ما رخ خواهد داد متحمل رنج های فراوانی خواهیم شد .
دوره رنج های عاشقی به جهتی شاید سخت ترین دوره های باشد که تاکنون گذرانده اید .
شاید اشک های فراوانی بریزیم به خاطر این که درک درستی از عشق تاکنون نداشتیم و به آن که عاشقش بودیم ناخواسته بی مهری های فراوانی کرده ایم .
جالب آن است که شاید تا دیروز واقعا فکر می کردیم به او عشق می داده ایم ولی روند کار به ما نشان می دهد این طور نبوده است .
این عشق به عشق رابطه زن و مرد تنها ختم نشده بلکه عاشقی در تمام ابعاد زندگی از عشق به خدا گرفته تا عشق به همسر و فرزند و دیگر عزیزان را دربرمی گیرد .
در این ترم از منابع دست اول که تاکنون در حوزه روان شناسی تحلیلی استفاده نشده بهره خواهیم برد .
قطعا تجربه متفاوتی خواهید داشت ...
تاریخ برگزاری:27/01/93
روزهای چهارشنبه
جهت رزرو یا ثبت نام اینجا کلیک کنید.