سلام دوستان
 
به نام خالق برکت وسلام به آغازگران حرکت

این صفحه در فیس بوک در 7بعد مدیریت موثر کسب وکارکنار شما وسکوی پرتاب شما خواهد بود،
لازم به ذکر است که اکثر نگارشها با نگاهی به نظریه پرفسور کارل گوستاو یونگ روانکاو شهیر یونگی خواهد بود.

1-شناخت وتحلیل انرژی روانی مدیریت یا بنیانگذار سازمان به عنوان تاثیر گذارترین متغیر برتمام ارکان سازمان وبه ویژه جو روانی سازمان
2-بررسی سازمان به عنوان یک شخصیت صاحب انرژی روانی کهمیتواند تمام ویژگی های یک روان فردی را درخود ذخیره وبروز دهد.
3-تحلیل وتدوین وترویج استراتژی تمایز محور
4-تحلیل وتدوین و ترویج برنامه استرتژیک منابع انسانی مبتنی بر استراتژی تمایز محور
5-تحلیل وتدوین وبرنامه ریزی برنامه مارکتینگ وتبلیغات مبتنی بر استرتژی تمایز محور
6-تحلیل ،تدوین وسازماندهی باشگاه وپارلمان مشتریان خدمت محور
7-حرکت به سمت نظام مالی مدرن با توانایی رصد وحمایت وگزارش دهی استراتژی تمایز محور

ابزار پرداختن به موارد موفق از طریق ذیل دنبال خواهد شد:
طرح اخبار ،اطلاعات،ارائه مقاله،معرفی فیلم وکلیپ،انجام آزمونهای سبک شناسی شخصیت وسبک شناسی مدیریت،معرفی دوره های آموزشی مناسب ونو آور ،بررسی ومورد کاوی در مدلهای موفق وناموفق مدیریت در ایران وسایر نقاط دنیا،برگزاری مسابقات ایده پردازی ،طرح مسائل مدیریتی اعضاءوایجاد بحث گروهی پیرامون آن،آشنایی با مدلهای موثر فروش ومارکتینگ وتبلیغات،آشنایی با روشهای نوین مدیریت باشگاه وپارلمان مشتریان،خلق مدلهای مالی مدرن به جهت درک روند موفقیت یا شکست استراتژی،معرفی فرصتهای کاری ومشارکت،..
همچنین بعد دیگری را دنبال میکنیم که با عنوان ثروت آفرینی آن را ملاقات خواهید کرد که قصد پرداختن به موضوعات ذیل را دارد:
آشنایی با بازارهای مناسب سرمایه گذاری؛
کسب وکار،بورس،،املاک،.سایر بازارهای نوظهور

این صفحه توسط بنیاد فرهنگ زندگی(مرکز مطالعات وآموزش علوم پیشرفته انسانی)اداره ومدیریت میشود وگروهی از همکاران که در روند با آنها آشنا خواهیم شد اینجانب سید سهیل رضایی را در روند توسعه ونگارش مطالب کمک خواهند نمود.
ممنون میشوم مارا در جمع خودتون پذیرا باشید وبه سایر دوستانتون هم معرفی کنید.