چه اتفاق دردناکی باید تجربه کرد تا به آرامش و تکامل رسید ؟
چرا برخی از ما هر روز بیشتر و بیشتر از خدا دور می‌شویم و از درون روح ما در حال پوسیدن و فاسد شدن است؟
چرا به مرور زمان از همسرمان یا خانواده او متنفر می‌شویم؟
چرا برخی به خیانت فکر می‌کنند؟ و چرا برخی خیانت می‌کنند؟
برای شروع یک زندگی بهتر و آگاهانه تر فرصت را از دست ندهید و شجاعت مواجه با ترسها و نقاط منفی دوست نداشتنی را در خود بیدار کنید.
برای حرکت شجاعانه هم اکنون اقدام کنید.
تلفن تماس:3-88524100
برای رزرو وثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.tasmimgiri.com/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=209104