در ابتدای قرن بیستم کارل گوستاو یونگ ، تحقیق و مطالعه در مورد رابطه میان کهن الگوها و نمادهای اسطوره ای با التیام و شفا یافتن انسان ها را پیگیری کرد . با شناخت این الگوهای باستانی منطق و فلسفه زندگی خود را بهتر درک می نمایید ، رضایت خاطر بیشتری به دست می آورید و از افکار و رفتارهای منفی و محدود کننده رهایی می یابید . در ضمن این آگاهی ، شناخت عمیق تر و دقیق تری از دیگران به شما می دهد و روابط شما را در حد قابل توجهی بهبود می بخشد . از همه مهمتر اینکه این آگاهی عمیق نسبت به شخصیت و هویت تان ، فرایند استقلال و شکوفایی فردی شما را روشن تر ، آسان تر و سریع تر می نماید . به این ترتیب می توانید هر چه زودتر موهبت های رشد و بلوغ درونی ، موفقیت و شادکامی را به دست آورید .

2 اسفند برای شروعی تازه همراهتان هستیم

88524100-3