اگر به تازگی معاشرت با کسی را شروع کرده اید ،
همیشه به انرژی او در جمع های مختلف دقت کنید ونیازهای اورا بشناسید . همان طور که
همراه برون گرا ها بودن ممکن است در شروع لذت بخش باشد بودن با درون گراها هم ممکن
است آرامش بخش باشد .

اما به محض این که این تازگی از بین رفت ، درون گراها و برون گراها هردو
باید مراقب مدارا کردن های متوالی باشند . گاهی این مداراها جواب می دهد . و گاهی این طور نیست .

برای استفاده از تخفیف فقط تا فردا مورخ 16/11/92فرصت باقی است .

برای رزرو و ثبت نام
فقط به لینک زیر مراجعه کنید
.


http://www.tasmimgiri.com/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=213105

تلفن تماس :
3-88524100

توجه توجه

ظرفیت در حال تکمیل است.