اگر اطرافیان تان شما را آدم خشک و بی عاطفه ای می دانند...
اگر احساس می کنید دیگران علیرغم محبت های شما در حق تان نمک نشناسی کرده و ارزش شما را درک نمی کنند...
حتما در این جلسه (دوشنبه 7 بهمن92) به عنوان میهمان به صورت (( رایگان )) شرکت کنید.
*** توجه ::::::::::::::
---پذیرش شما به عنوان میهمان تنها منوط به رزرو نام شما از طریق لینک ذیل و نشان دادن مدرکی حاوی کد ملی شما به مسئول پذیرش می باشد. در غیر اینصورت شما ملزم به پرداخت هزینه یک جلسه کلاس خواهید بود.
--- صرفا کسانی می توانند در این جلسه شرکت کنند که اولین بار است با این جلسات آشنا می‌شوند. بنابراین دانشجویان قدیم و فعلی و کسانی که قبلا میهمان ما بوده اند امکان شرکت در این جلسه را نخواهند داشت .
http://tasmimgiri.com/Profile/Guest.aspx