اگر جایی از بی برنامه بودن در زندگی کلافه شده اید حتما در این کارگاه رایگان شرکت کنید . اگر برنامه ریزی زیاد و کمال گرایی موجب استرس فراوانی در شما شده است حتما در این کارگاه (( رایگان )) شرکت کنید . صرفا کسانی می توانند در این جلسه شرکت کنند که اولین بار است با این جلسات آشنا می‌شوند. بنابراین دانشجویان قدیم و فعلی و کسانی که قبلا میهمان در خدمتشان بوده‌ایم امکان شرکت در این جلسه را نخواهند داشت . http://tasmimgiri.com/Profile/Guest.aspx