بخشهایی ازدوره مدیریت اقتصاد زندگی

نویسنده: سیدسهیل رضایی -   

روزهای برگزاری:5و6 بهمن

1-اشتباهات فاحش مالی دررفتارهاو عادتهای اقتصادی انسان ایرانی

2-اصول تدوین یک برنامه پیشرفت مالی مبتنی بر اتفاقات بازار ایران

3-آشنایی با اشتباهات رایج در سرمایه گذاری که میتواند منجر به زیانهای جبران ناپذیر بشود

4-شاخصهای مهم برای سرمایه گذاری وکسب سود از بازارهای املاک؛سهام و...

5-اگر میخواهید از مسیر کارمندی به ثروت برسید از چه مسیر وشرکتهایی باید ببهره بگیرید

6-اگر میخواهید کسب وکاری برای خود راه اندازی کنید به کمک چه شاخصهایی ایده خود را قبل از عمل محک بزنیم که منجر به شکست و آسیب مالی بعد از راه اندازی نشود.

7-اگر میخواهید با کسی شراکت کنید وپولی بدهید وسهمی بگیرید واز سهمتان سود ببرید چه سوالاتی را باید از خودتان وطرف پیشنهاد دهنده بپرسید تا مورد سو استفاده قرار نگیرید واحیانا سرمایه شما در مخمصه نیفتد.

8-ثروت آفرینی دو جاده دارد که باید همزمان طی شود تا به نتیجه مطلوب برسد

جاده درونی:باورها,تجارب،اموزها،چشم اندازها وسایر عواملی که تحلیل ،تشخیص وتصمیم های ما را میسازند .که وجود آفت در هرکدام میتواند به تنهایی باعث رکود در زندگی شود.

جاده بیرونی:مهارتها،شناخت از بازار،درک روندهای بازار،شبکه اطلاعاتی وارتباطی تاثیر گذارمعتبر وموثق،درک مفهوم ریسک وتفاوت ان با رفتارهای هیجانی وجو زده

به علت جلوگیری از طولانی شدن پست مابقی محتوی را در پستهای بعد ارائه میکنم.

مهم:پرسشنامه ای تدوین نموده ام که در اختیار دوستان شرکت کننده قبل از دوره گذاشته میشود تا بتوانم دقیق تر از مهارتها وباورهای شما در خصوص مدیریت اقتصاد زندگی بدست بیاورم .من ازاین اطلاعات  در باز طراحی دوره کمک میگیرم .

برای ثبت نام با تلفن 88524100 تماس بگیرید ویا به سایت بنیاد فرهنگ زندگی بروید