اقتدار،نحوه روبرویی با بحرانهای بزرگ و سخت،توان اقناع سازی دیگران رادردوره مردان بیاموزید.

دوره مردان ، شروع از 9دی ماه ، روزهای دوشنبه

دوره قابلیتهای مردانه به این سوال زنان پاسخ می دهد :

چرا با برخی مردان راحت‌تر و با برخی مردان دچار مشکلات فراوان هستیم؟

با توجه به تیپ مرد مورد نظر شما چه رفتارهایی باعث انزجار و دلخوری او از شما می‌شود؟

هر مردی چه انتظاراتی از شما دارد و شما چگونه می‌توانید رضایت و اعتماد او را جلب کنید؟

نقطه ضعفها و مشکلات احتمالی که مردان زندگی شما دارند چیست؟

تفاوت‌های بین مردان را عمیقا درک و میزان تاثیرگذاری‌ کلامتان را بر روی مردان به حداکثر می‌رسانید.

با درک عمیق مردان دیگر از جنجال، تنش و درگیری با آن‌ها برای ایجاد تغییرات دلخواه در آنان دست برخواهید داشت.

در تئوری یونگ روان زنان، وجوه مردانه نیز دارند با آزمون ارائه شده می‌توانید ببینید شما از چه وجوه مردانه‌ای در زندگی خود بهره می‌برید. زنانی که وجوه مردانه را در خود تقویت نمی‌کنند وابستگی‌های ناسالمی به مردان پیدا خواهند کرد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با 88524100 تماس بگیرید و یا به سایت www.tasmimgiri.ir مراجعه نمایید .