شما میهمان ما هستید .

آیا با تفکر به گذشته احساس پشیمانی می کنید ؟!اگر تردید ها شما را آزار می دهد و دوست دارید به زندگیتان حضور بیشتری داشته باشید چه باید کرد؟!
روز دوشنبه 11 آذر ماه از زبان سهیل رضایی بشنوید .
از شما که دوست دارید با بنیاد آشنا شوید دعوت می شود در این جلسه به صورت رایگان شرکت کنید .
ظرفیت پذیرش محدود می باشد.
رزرو فقط تلفنی:3-88524100