از دفترچه خاطرات مطبوعات در بنیاد، مصاحبه هایی از نظرم گذشت که ذکر
آن ها را حتی با گذشت سال ها از آن بی مورد ندیدم. مصاحبه پیش روی شما، با روزنامه آفتاب یزد، چهارشنبه 22 خرداد در سال 81 است.

رئیس مرکز توسعه توانمندی های فردی‌:

اوقات فراغت در دنیای امروز یک صنعت و ضرورت است.

گروه اجتماعی :‌ اوقات فراغت در دنیای امروز یک صنعت و ضرورت است که برنامه ریزان آن را تحت برنامه ای مدون پیاده کرده و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روحی فرد، به وی عرضه می دارند و باید از کلیه جهات به آن از سوی مسئولان و دست اندرکاران توجه شود.

رئیس مرکز توسعه توانمندی های فردی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :

اوقات فراغت امروزه ضرورتی است که عدم پرداختن به  آن مانع خلاقیت در جوامع می گردد.

رضایی با ذکر ویژگی های اوقات فراغت گفت :

زمان اختیاری، عدم انگیزه اقتصادی در فعالیت و پرهیز از رقابتی کردن عمل مورد نظر سه میژگی مهم این اوقات است.

وی در مورد برنامه ریزی در مورد استفاده بهینه از این اوقات گفت :

نباید برای استفاده مطلوب از وقت خود در چارچوب ها و قید و بندهای فراوان اسیر شد. وی در مورد آسیب شناسی اوقات فراغت گفت :

اعمال تکراری، یکی از آسیب های وارد بر این اوقات است، به عنوان مثال؛ اردو چون دانش آموز را وادار به تکرار دروس و فعالیتی مانند سال تحصیلی می کند دیگر اوقات فراغت محسوب نمی شود.

رضایی گفت:

در جامعه شاهدیم بیشتر جوانان فعالیت های ورزشی را برای پر کردن اوقات فراغت خود انتخاب می کنند و این به دلیل کمبود این فعالیت جسمانی در مدرسه، محل کار و دانشگاه می باشد.

این روانشناس در رابطه با وضعیت فعلی خانواده های ایرانی و عدم توجه کافی به اوقات فراغت خود و فرزندانشان گفت :

این مسئله از دو وجه قابل بحث است. اولاً پدر و مادر ایرانی تنها نقش والدین را بازی می کنند و نسبت به نقش همسری و انسان بودن خود بی توجهند. این مسئله باعث می شود از نیازهای خود غافل شده و موجبات فرسایش روحی و روانی فراهم گردد.

آن ها مدام کار می کنند و تمامی هزینه ها را صرف فرزندان می کنند که نوعی نامتعادلی در خانواده به وجود می آید.

وی افزود :

از سوی دیگر  اوقات فراغت های  صرف نشده ،  به عنوان مطالبات   درون  والدین  ذخیره
می شود و توسط گفت و گوهای مختلف به فرزندان یادآوری می گردد و در آن ها احساس طلب کاری و در فرزندان احساس گناه را پدید می آورد که باید با تغییر باور و نگرش حذف اوقات فراغت از زندگی تک تک افراد، این روش اصلاح شود.