شما به ماندگارترین سفر زندگی خود دعوت شده اید!

چرا روابط ما ابتدایی دلنشین دارد اما هرچقدر که پیش میرود
روند پرچالش وپرتنش میشود؟
آیا علاجی هست؟

چرا علی رغم اینکه بارها سوگند تغییر خورده ایم همچنان در عادتهای آسیب زننده خود حبس مانده ایم؟
آیا راه گریز ماندگاری هست؟

چرا علی رغم اینکه میدانیم چه میخواهیم ،مدت زمان زیادی است که قدم کوچکی برای رسیدن به ان برنمیداریم! ومستاصل سرجای خود خشک شده ایم؟
آیاراهی برای رهایی از این دلمردگی هست؟

کارگاه یک روزه 15 آذر ماه آغاز مسیریست که میتوان با کمک ان تولد پاسخها را کم کم جشن گرفت.

لطفا شهامت خودرا برای تحول همراه داشته باشید.

علاقه مندان هم اکنون میتوانند برای اعلام حضور در مسیر تحول با تلفن 88524100-3 تماس بگیرند.
همسفر ومدرس دوره: سهیل رضایی