ما چه کارهایی می‌کنیم که باعث می‌شود دیگران در مقابلمان نمک‌نشناسی کنند ؟

روز دوشنبه 4 آذر ماه از زبان  سید سهیل رضایی بشنوید .

از شما که دوست دارید با بنیاد آشنا شوید دعوت می شود در این جلسه به صورت رایگان شرکت کنید .

ظرفیت پذیرش محدود می باشد .

رزرو فقط تلفنی :88524100 داخلی 1