جلسه دوشنبه بحث خواهم کرد درباره اینکه  
افراد مجردبرای انتخاب مناسب فرد زندگی باید بتوانند به سه سوال اصلی جواب دهند وچنانچه به این سه سوال نرسیده اند بهتر است رابطه را به ازدواج نزدیک نکنند که قطعا آسیب خواهد داشت وهمچنین بحث خواهیم کرد درباره:

با همسر تا کجا ؟گیر دادن تا کجا ؟ باهم بودن تا کجا ؟ دوست داشتن تا کجا ؟همراهی کردن تا کجا ؟
روز دوشنبه از زبان سهیل رضایی بشنوید .
از شما که دوست دارید با بنیاد آشنا شوید دعوت می شود در این جلسه به صورت رایگان شرکت کنید ، دوستانتان را هم خبر کنید .
جهت دریافت اطلاعات و رزرو تا ساعت 12 روز دوشنبه با تلفن 88524100 تماس بگیرید. .
دوشنبه ساعت 5 الی 8 عصر کلاس انرژی های زنانه ،
جلسه هرا خدابانوی پیوند زناشویی