کتاب نوازش روح
نوشته سید سهیل رضایی
انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی
ما میزبان شما و دوستانتان هستیم .
با همسر تا کجا ؟گیر دادن تا کجا ؟ باهم بودن تا کجا ؟ دوست داشتن تا کجا ؟همراهی کردن تا کجا ؟
روز دوشنبه از زبان سهیل رضایی بشنوید .
از شما که دوست دارید با بنیاد آشنا شوید دعوت می شود در این جلسه به صورت رایگان شرکت کنید ، دوستانتان را هم خبر کنید .
جهت دریافت اطلاعات و رزرو تا ساعت 12 روز دوشنبه با تلفن 88524100 تماس بگیرید.